Baan Vier vzw ontwikkelde een didactische leerlijn voor het zwemonderwijs in Vlaanderen met als dubbele focus:

  • de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren,
  • de zelfredzaamheid van kinderen in het water te vergroten en hierdoor verdrinkingsdood te voorkomen.

Doelstelling 1: Een zwemschool oprichten/ondersteunen voor kinderen met een beperking

Het reguliere aanbod is ontoereikend. Wij wensen een zwemschool voor kinderen met een
beperking te organiseren of bestaande zwemscholen te adviseren. We willen er mede voor
zorgen dat we het aanbod betaalbaar houden aangezien een zwemschool voor deze
doelgroep een redelijk intensief leerproces vereist: bv 1 lesgever/2 kinderen, aangepast
materiaal, …
De ambitie is om 40 kinderen een jaar lang wekelijks zwemles te kunnen geven via onze extra ondersteuning.

Doelstelling 2: Zwemonderwijs ondersteunen voor kwetsbare gezinnen

We willen bestaande initiatieven, die werken volgens de filosofie en leerlijn van Baan Vier,
betaalbaar houden voor financieel kwestbare gezinnen. We denken aan initiatieven rond
aankoop van zwemkledij, zwemmateriaal, vergoeden zwemlesgevers.
De ambitie is om jaarlijks 100 kinderen een volledig zwemprogramma te kunnen aanbieden.

Doelstelling 3 : Een specifiek opleidingsaanbod uitwerken voor de lesgevers

Dit behelst het opleiden van docenten en lesgevers die deze specifieke doelgroepen begeleiden volgens de Baan Vier Methodologie, het organiseren van een online en offline opleidingsaanbod.
De ambitie is om 12 opleidingen te geven en in totaal een 200-tal zwemlesgevers te bereiken.